Feiring Elektronikk – et lite stykke norsk historie

Feiring Elektronikk har vært den eldste radio- og elektronikkimportøren i Norge.

I 1919 var Diplomingeniør Nicoll A/S (senere J.M. Feiring A/S) det første selskapet i Norge som importerte radiodeler. Feiring Elektronikk har siden starten vært tidlig ute med flere produkter, blant annet var de tidlig med radiotelefoner og mobiltelefoner. 

J. M Feiring A/S og senere Feiring Elektronikk AS har hatt en vesentlig del i norsk elektronikkhistorie, men i dag er mye av denne historien glemt eller ikke samlet.


Produsenter i Feirings portefølje:

Pioneer, AKG, Graetz, Kolster-Brandes, ReVox, ELRA, ap radiotelefoner, etcTidligere navn:
 

1916-1919: Diplomingeniør Nicoll 

1919-1928: A/S Diplomingeniør Nicoll 

1928-1981: J. M. Feiring A/S 

1981-1984: Feiring Elektronikk AS

1984: Feiring Instrument & Komponent A/S 

1984-1990 Feiring Elektronikk A/S

1990-2001: Vistron Feiring AS

2001- idag: EG Electronics AS

 

1984: Feiring Elektronikk AS

1985-1991: ap Radiotelefon as

1991-2014: Radio Communication Systems AS

2014- i dag: Wireless Communication AS